چندین مطالعه قبلاً تأیید کرده اند که ارتفاع بالش سنتی لوله ای بر درک راحتی تأثیر می گذارد. 15،21 وانگ و همکاران 11 به این نتیجه رسیدند که پارامترهای آنتروپومتریک لزوماً با ترجیح افراد برای بالش خاصی ارتباط ندارند. ارتفاع اندازه و فرم بالش نیز معیار مهمی برای راحتی است و در بازار متفاوت است.

کارشناسان بالش‌های کوچک‌تر را توصیه می‌کنند، زیرا بالش‌های بزرگ (مثلاً 80 سانتی‌متر × 80 سانتی‌متر) تمایل دارند در حالت جانبی زیر شانه بلغزند.
در بین الیاف نساجی، پشم به دلیل حجیم بودن، انعطاف پذیری و قابلیت جذب رطوبت می تواند به عنوان یکی از مناسب ترین پرکننده های بالش باشد. با این حال، پتانسیل رشد محدودی در بازار الیاف در حال رشد دارد.

با توجه به اینکه ظرفیت جذب بخار آب لیوسل (CLY) با پشم قابل مقایسه است، 24،25 فیبر بالقوه برای پر کردن بالش است. در مقایسه با سایر الیاف سلولزی ساخته دست بشر (مانند ویسکوز)

چگالی خطی و طول الیاف استفاده شده توسط ارائه دهندگان مشخص شد. آنها دوباره با استفاده از همان روش های آزمایشی به دلایل دقت اندازه گیری شدند. ویژگی های زیر مطابق با روش های دفتر بین المللی استانداردسازی الیاف مصنوعی (BISFA) اندازه گیری شد.

– چگالی خطی الیاف استفاده شده روی 20 فیبر با استفاده از دستگاه Vibrosoft LD Vibroscope (Lenzing AG – FP) با فشار 0.60 cN/tex برای الیاف سلولزی و 1.00 cN/tex برای الیاف مصنوعی اندازه گیری شد.
– طول الیاف با گرفتن میانگین طول 20 الیاف تکی که با استفاده از خط کش اندازه گیری می شود، تعیین شد.
– تنش شکست خاص (شرطی) روی 20 الیاف با استفاده از دستگاه Vibrodyn Vibrosoft FD (Lenzing AG – FP) با طول اولیه 20 میلی‌متر و بار پیش‌بار 0.60 اینچ انترن/تکس برای سلولزی و 1.00 اینچ cN/tex برای فیبرهای مصنوعی اندازه‌گیری شد. .
– مدول BISFA الیاف مرطوب روی 20 فیبر با استفاده از دستگاه Vibrodyn Vibrosoft FD (Lenzing AG – FP) با طول اولیه 20 میلی متر و پیش بارگذاری 0.25 اینچ cN/tex برای سلولزی و 0.42 اینچ برای فیبر سنتتیک اندازه گیری شد. .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *