هنگامی که بآمونیاک مایع غلیظ بارور می شود. اگر دمای خاک بین 4 تا 10 درجه سانتی گراد یا کمتر باشد، نیتروژن به شکل یون آمونیوم (NH4+) باقی می ماند. بنابراین با چسبیدن به خاک رس و مواد آلی، نمی توان آن را با آب شسته یا از بالا تبخیر کرد.

سه زمان مختلف برای استفاده از آمونیاک وجود دارد: قبل از کاشت در پاییز، قبل از کاشت در بهار و پس از کاشت با تزریق بین خطوط کشت. همچنین در هنگام کاشت، به ویژه در کاشت مستقیم، در یک پاس استفاده می شود.

برنامه پاییز. کاربرد پاییزه باید در مناطقی انجام شود که میانگین دمای خاک در زمستان کمتر از 10 درجه سانتی گراد است. در این دما نیتریفیکاسیون بسیار کم است و در صفر درجه سانتیگراد صفر است. در پاییز نه تنها برای کاشت های پاییزه بلکه حتی برای کاشت های بهاره نیز قابل استفاده است.

آمونیاک

به دلیل دماهای پایین در شمال غرب آمریکا و در غرب میانه به دلیل بارندگی کم بسیار رایج است. کاربرد پاییزی را می توان در خاک هایی با بقایای گیاهی زیاد انجام داد زیرا بخش بزرگی از مواد نیتریفیک شده توسط میکروارگانیسم های خاک برای از بین بردن این بقایا استفاده می شود.

این باعث کاهش تلفات شستشو می شود، اما بازده این نیتروژن در سال بعد ممکن است کمتر باشد، زیرا بستگی به زمان بازگشت آن به خاک دارد. کاربرد پاییزی می تواند این مزیت را داشته باشد که آن را در زمانی که کار کمتری انجام می شود و معمولاً خاک در فصل خوبی است انجام می شود. بهترین نتایج را در سالهای خشک داشته است.

کاربرد در بهار کاربرد در بهار علیرغم اینکه زمان بیشتر کار است، بیشترین استفاده را دارد، به دلیل نتایج خوب به دست آمده و همچنین به این دلیل که دوز را می توان از قبل با آگاهی از محصولی که قرار است کاشت کرد، انجام داد.

استفاده از آمونیاک بی آب و کاشت در یک پاس. چندین نوع بذر کاشت مستقیم با کاربرد همزمان آمونیاک بی آب وجود دارد. در هیچ موردی فاصله بین نقطه تزریق و بذر بیشتر از 5 سانتی متر نیست.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *